Hg 1425 din 2006 actualizata 2017 pdf

LEGEA 319/2006, Actualizata 2018, securitatii si sanatatii ...

Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apararea impotriva incendiilor Publicat in: Monitorul Oficial nr. 633 din 21 iulie 2006 Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. CAPITOLUL I Dispozitii generale ART. 1 Jurisprudenta (1) Apararea impotriva

Anexe Norma Metodologica de aplicare a Legii SSM nr. 319/2006 (HG 1425/2006 actualizata inclusiv cu HG 955/2010 si HG 1242/2011)

HG 1425 / 11.10.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 - In vigoare din 30.10.2006 - Pagina 3 din 77 ART. 8 Termenul de eliberare a certificatului constatator este de 5 … ACTIVITATI DESFASURATE SI ATRIBUTII ALE … 2.1 Autorizari din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca, conform capitolului II din HG 1425/2006, prin eliberare de Certificate constatoare; 2.2 Autorizari operatiuni cu substante de uz fitosanitar (Ordinul 4/1995 si HG 41/2007); 2.3 Autorizari operatiuni cu materii explozive (inclusiv examinare artificieri si pirotehnisti) ă privind protec ţia civil ă EMITENT: PARLAMENTUL … II din Legea nr. 212/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 481/2004 privind protec ţia civil ă, publicat ă în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din 26 mai 2006…

Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor ... Feb 20, 2018 · Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apararea impotriva incendiilor Click aici pentru a descarca Legea nr. 307/2006 in varianta doc Click aici pentru a descarca Legea nr. 307/2006 in varianta pdf Emitent: Parlamentul Publicat in: Monitorul Oficial nr. 633 din 21 iulie 2006 Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. CAPITOLUL I Dispozitii Regulamentul Politiei locale. HG 1332/2010 privind ... HG 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a politiei locale. Hotararea 1332/2010 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 882 din 29 decembrie 2010 In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 45 alin.(2) din Legea politiei locale nr. 155/2010, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare. HOTARARE nr. 585 din 13 iunie 2002 (*actualizata*) Romania ... HOTARARE nr. 585 din 13 iunie 2002 (*actualizata*) pentru aprobarea Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania (actualizata pana la data de 24 martie 2005*) EMITENT: GUVERNUL ----- *) Textul initial a fost publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 5 iulie 2002.

Hotararea de Guvern 955 din 2010 Hotararea de Guvern 955 din 2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1425/2006 Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 661 din 27 septembrie 2010 Art. 15 HG 1425/2006 Servicii de prevenire şi protecţie ... Art. 15 HG 1425/2006 Hotarare de Guvern Norme metodologice de aplicare a prevedrilor Legii 319/2006 CAPITOLUL III Servicii de prevenire şi protecţie Organizarea HG 1425 2006 actualizata. Comentarii: 0. CAPITOLUL III Servicii de prevenire şi protecţie Art. 11 HG 1425/2006 Autorizarea funcţionării din … Normă metodologică Tematici Face parte din Aprobat de 1425/2006

HG 971 din 2006 - Documents - NeeDoc.Net

Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor ... Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apararea impotriva incendiilor Publicat in: Monitorul Oficial nr. 633 din 21 iulie 2006 Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. CAPITOLUL I Dispozitii generale ART. 1 Jurisprudenta (1) Apararea impotriva HOTĂRÂRE nr. 1.175 din 26 septembrie 2007 EMITENT ... HOTĂRÂRE nr. 1.175 din 26 septembrie 2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activităţii de transport rutier de mărfuri periculoase în România EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 15 octombrie 2007 În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Hotarâre nr. 355 din 11/04/2007 privind supravegherea ...


Hg 907 din 2016 actualizata 2019

2.1 Autorizari din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca, conform capitolului II din HG 1425/2006, prin eliberare de Certificate constatoare; 2.2 Autorizari operatiuni cu substante de uz fitosanitar (Ordinul 4/1995 si HG 41/2007); 2.3 Autorizari operatiuni cu materii explozive (inclusiv examinare artificieri si pirotehnisti)

HOTĂRÂRE Nr. 767/2016 din 19 octombrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sistemului asigurărilor 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 30 octombrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se

Leave a Reply